Правила коришћења портала

Портал „Одгајивач“ је намењен промовисању одгајивача (у даљем тексту Одгајивача) птица и унапређењу њихове комуникације са потенцијалним купцима и другим посетиоцима сајта (у даљем тексту Посетиоцима). С једне стране, портал омогућава Одгајивачима стално присуство на интернету (што огласи не могу да им пруже, осим у некој варијанти плаћеног огласа), док с друге стране, Посетиоцима помаже приликом потраге за квалитетним птицама.

Поред тога што представља мост између Одгајивача и Посетилаца, портал представља и извор корисних информација о пернатим љубимцима и место где сви Посетиоци могу унапређују садржај Портала, писањем корисних текстова и савета на  Блогу и коментарисањем истих.

Имајући у виду наведено, потребно је прочитати правила којих се треба придржавати приликом коришћења Портала.

 

1. Општа правила коришћења

а) Одгајивачима је дозвољено оглашавање по основу продаје, размене и куповине птица и опреме.

б) Посетиоци имају право да по основу куповине, размене птица и опреме и тражења помоћи у вези са истим, контактирају Одгајиваче.

в) Сви корисници сајта имају право да на Блогу објављују текстове који се тичу птица. Да би ово право остварили, потребно је да се корисници Портала претходно региструју регистрационе путем форме приказане на сајту.

г) Одгајивачи задржавају право да не одговоре на контакт Посетилаца.

д) Није дозвољено ширење расне, верске, националне и родне нетрпељивости.

ђ) Није дозвољено вређање Посетилаца сајта и Одгајивача по било ком основу.

е) Није дозвољено постављање садржаја који немају везе са проблематиком одгајања птица.

 

2. Правила контактирања одгајивача

а) Посетилац може контактирати Одгајивача по основу:

 1. куповине птица и опреме,
 2. размене птица и опреме,
 3. тражења помоћи у вези са птицама.

б) Без обзира на разлог, начин остваривања првог контакта између Посетилоца и Одгајивача се своди на размену информација путем електронске поште (e-mail-а).

в) Даља комуникација између Посетиоца и Одгајивача јесте њихово дискреционо право, тако да није регулисана овим правилима.

 

2.1. Правила у вези са куповином/разменом  птица и опреме

Посетилац може контактирати Одгајивача на два начина:

 1. одабиром птице или опреме која је изложена на сајту (странице „Птице“ и „Опрема“) – I начин,
 2. путем профилне странице Одгајивача – II начин.

2.1.1. I начин

а) Посетом странице „Птице“, Посетиоцу се приказује попис тренутно расположивих птица. Број изабраних птица од стране Посетиоца је практично неограничен и зависи само од његове воље и максималног броја птица из пописа.

б) Након одабира птице (птица), Пoсетилац контактира Портал путем контакт форме, након чега Портал Посетиоцу шаље контакт податке о Одгајивачу.

в) Купац, затим, контактира Одгајивача и са њим врши одабир и уговара цену птице, начине плаћања и испоруке.

г) Портал не врши послове уговарања између Посетиоца и Одгајивача. Портал једино посредује код повезивања ових категорија корисника.

д) Портал не одговара за евентуалне отказе и измене правила куповине и испоруке закључених између Купца и Одгајивача.

2.1.2. II начин

а) Отварањем профилне странице Одгајивача, Посетилац контактира Одгајивача путем контакт форме на његовој страници.

б) Даљи поступак комуникације тече као по ставкама в), г), д) и ђ) из ставке 2.1.1. овог документа.

 

3. Заштита приватности

Портал „Одгајивач“ поштује и штити право на приватност корисника сајта.

Лични подаци који се могу захтевати од Посетилаца су само адреса електронске поште и контакт телефон. Псетилац може дати и друге информације о себи, уколико сматра да је то потребно.

Посетиоцима који се региструју као аутори чланака у рубрици „Корисни текстови“, биће додељени надимци које они сами одаберу приликом регистрације у систему.

Остали подаци се могу поставити на портал искључиво на захтев корисника Портала. Ово се посебно односи на податке који се приказују у рубрици која је посвећена одгајивачима. Подаци који се могу објавити о Одгајивачу су:

 1. име и презиме,
 2. надимак,
 3. контакт телефон,
 4. подаци о птицама (ситним животињама) које одгајивач поседује – назив врсте, бројно стање, број прстена птице и др.,
 5. подаци о наградама и признањима са такмичења, сајмова и других манифестација,
 6. остали подаци које Одгајивач жели да објави.

Прикупљање и обрада личних података од корисника врши се искључиво уз њихов пристанак, а у складу са важећим законским прописима.

Прикупљени подаци се користе у сврху међусобне комуникације посетилаца сајта и њихове идентификације приликом приступа порталу.

Прикупљени подаци се не прослеђују трећим лицима, без пристанка корисника сајта којем ти подаци припадају.

Корисници Портала могу захтевати од администратора брисање свих података који се односе на њих. Администратор је у обавези да ове податке у најкраћем року уклони са Портала.

На порталу се могу налазити линкови ка другим сајтовима. Портал није одговоран за Политику приватности ових сајтова.

 

4.0. Aуторска права

Сав програмски код коришћен на сајту је објављен под GNU јавном лиценцом (GPL), што значи да се може користити, мењати, дистрибуирати и продавати, све док подлеже овој лиценци. Више о условима коришћења кода објављеног под овом лиценцом можете наћи на званичној интернет презентацији GNU пројекта.

Илустрације које нису дело аутора сајта објављене су под Creative Commons (CC BY-NC 3.0 RS) i GPL лиценцама и модификоване тако да одговоре визуелним захтевима сајта. Носиоци права на поменуте илустрације су:

 1. Freepik,
 2. Wikimedia Commons,
 3. GNOME фондација,
 4. Open Clip Art библиотека.

Фотографије које нису дело аутора сајта преузете су са Wikipedia-e.

Све фотографије које се могу видети на сајту објављене су уз пристанак њихових власника. Ове фотографије су и даље власништво њихових аутора и не могу се користити без њиховог писменог или усменог пристанка.

Звучни записи песама птица су преузети са интернет презентације Xeno-canto.

Сав програмски код и илустрације аутора сајта, као и ауторски текстови се могу користити, мењати и дистрибуирати у складу са CC BY 3.0 лиценцом.