Описи врста

У рубрици „Описи врста“ можете наћи корисне текстове о птицама које се гаје као кућни љубимци. Првенствено ће бити описивани папагаји и егзоте, а како се портал буде развијао у плану су и текстови о осталим врстама птица које се гаје као кућни љубимци.